Palvelut henkilöasiakkaille

Parisuhdeohjaus

Parisuhdeohjaus on ammattimaista keskusteluapua parisuhteen haasteisiin. Se voi olla myös ennaltaehkäisevää parisuhteen hoitoa ennen suurempien haasteiden syntymistä. Riippuen parin toiveista voimme parisuhdeohjauksessa keskittyä esim. puolisoiden omien kiintymyssuhteiden vaikutuksiin, temperamenttieroihin, tunteisiin ja tarpeisiin, turvan ja luottamuksen rooliin,  seksuaalisuuteen,  kommunikointitaitoihin tai ylipäänsä vuorovaikutuksen parantamiseen parisuhteessa. Eromietinnät tai toimiva suhde ja/tai vanhemmuus eron jälkeen voi olla syy tulla parisuhdeohjaukseen. Myös esimerkiksi uusperheproblematiikka voi olla ohjauksen keskeisenä teemana.

Solmuja parisuhteessa® -parineuvonta

Solmu-menetelmä on parisuhdekeskus Katajassa kehitetty toimintamalli parisuhteen solmujen avaamiseksi. Tavoitteena on lisätä puolisoiden keskinäistä ymmärrystä ja erityisesti kykyä tarkastella asioita myös toisen näkökannalta. Solmuprosessiin kuuluu kahdeksan tapaamiskertaa neuvojan kanssa: 

  • Aloitus ja solmun määrittely
  • Yhteisen taipaleen tarkastelu
  • Omien ja kumppanin tunteiden tunnistaminen
  • Kehon viestien kuunteleminen
  • Solmutilanteen jäsentäminen
  • Toiveet, unelmat ja päämäärät
  • Sanoista tekoihin
  • Yhteenveto ja palaute

Työskentelyyn kuuluu keskustelua, toiminnallisia harjoituksia ja kotitehtäviä. Osallistujat saavat materiaalin neuvojalta. Neuvojan rooli on auttaa työskentelyä etenemään johdonmukaisesti ja olla ulkopuolinen peili pariskunnan tilanteesta. Lue lisää Parisuhdekeskus Katajan sivuilta tästä

 

 
 

Kognitiivinen lyhytterapia

Kognitiivisessa lyhytterapiassa  tarkastellaan tunteiden ja ajatusten vaikutuksia omaan käyttäytymiseen ja toimintaan sekä arvioidaan muutosprosessin tarvetta asiakkaan elämässä.  Lyhytterapian avulla pyritään muuttamaan ajatuksia ja suhdetta elämän eri haasteisiin hyväksyvämpään suuntaan. Muokkaamalla haitallisia ajatuksia myös tunnekokemus voi muuttua. Lyhytterapia on aktiivista, kohdennettua ja ajallisesti rajattua. Asiakasta ohjataan itseymmärryksen ja itsehoidon pariin keskustelun ja erilaisten harjoitusten avulla. Itsetuntemus- ja ymmärrys ovat merkittäviä tekijöitä hyvinvoinnissa, samoin itsemyötätunto ja hyväksymiseen pyrkivä ajattelu. Kognitiivinen lyhytterapia auttaa aloittamaan tarvitsemasi muutostyöskentelyn.

 

Palvelut ja hinnat

Kaikki palvelut mahdollisia myös etäyhteyden kautta.

Kognitiivinen lyhytterapia

60 e/45 min (sis. alv 24%)

Kognitiivinen parilyhytterapia

80 e/90 min (sis.alv 24%)

Parisuhdeohjaus 

59.90 e/h (sis. alv 24%)

 

Solmuja parisuhteessa -neuvonta
59.90 e/h (sis. alv 24%)
8 krt prosessi , tapaamisen kesto 2h,  958,40 e (sis.alv 24%)
 
 HUOM! JUURI NYT LAHJAKORTTI PARISUHDEOHJAUKSEEN 75 e/1,5 h ohjaus

 

Kasvun Luotsin yksityisessä kasvatus- ja perheneuvonnassa eli vanhemmuusneuvolassa keskitymme vanhemmuuden tukemiseen ja kasvatushaasteisiin. Vanhemmuuteen vaikuttaa myös suuresti parisuhteen tila sekä vanhempien omat sisäiset prosessit. Niinpä hyödynnämme tässäkin palvelussa parisuhdeosaamista ja terapeuttisia työkaluja. Ei pitkiä jonoja, ei lähetteitä tai diagnooseja, vain yhteydenotto. Tapaamiset Rotuaarilla tai Teamsissä.

Hinnat:

(Huom: mukana kaksi työntekijää)

3 x 1,5 h     250 e (sis. alv 24%)

5 x 1,5 h     380 e (sis.alv 24%)