Vanhemmuusohjaus

Kiiinnostus vanhemmuuden tukeen toi meidät yhteen. Kasvatuspsykologian opintojemme aikana ja lopputöissämme perehdyimme molemmat syvemmin aihepiiriin, kuten kiintymyssuhteen merkitykseen ja vanhemmuudessa koetun vertaistuen tärkeyteen. Kasvun Luotsin tarjoama vanhemmuustaitojen ohjaus pohjautuu Käypä hoito-suosituksiin, joihin se on sisällytetty vuonna 2018 vaikuttavana keinona lasten ja nuorten käytöshäiriöiden hoidossa ja ehkäisyssä. Käytöshäiriöt puolestaan ovat merkittävä tekijä lasten ja nuorten mielenterveyden haasteissa. Tutkimusnäytön mukaan vanhemmuustaitojen ohjauksella voidaan vähentää perheen ongelmia ja lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen tarvetta.

 

Keskeistä ohjauksessamme on löytää perheen omat vahvuudet, lisätä perheenjäsenten itseymmärrystä ja parantaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja, jotta kaikilla olisi hyvä olla. Järjestämillämme kursseilla ja yksilöohjauksessa käytämme menetelminä psykoedukaatiota, käytännön harjoituksia ja tehtäviä hyödyntäen kasvatuspsykologisen osaamisen lisäksi työkaluja kognitiivisesta lyhytterapiasta, tunnetaito- ja kirjallisuusterapiaohjauksesta ja parisuhdeneuvonnasta. 

 

Vanhemmuustaitojen  ohjauksen kokonaisuuden voi suunnitella tilaajan tarpeen mukaan erityisesti riskiperheitä ajatellen tai jokaista vanhempaa hyödyntäväksi ”vanhemmuuden työkalupakiksi.

Ota yhteyttä:
Hanna Suutari

p. 041 3131 883

hanna@kasvunluotsi.fi

 

 

Johanna Pylkkänen

p. 041 3131 887
johanna@kasvunluotsi.fi