Työntekijät

Hanna Suutari

p. 041 3131 883

hanna@kasvunluotsi.fi

Hannaa kiinnostaa kaikki ihmisten välinen vuorovaikutus ja se, kuinka sitä voidaan kehittää ja  parantaa oikeanlaisella ohjauksella ja tuella. Vanhemmuuden ohjaukseen mielenkiinto heräsi jo varhaiskasvatuksessa työskennellessä ja tiivistyi  harjoittelujaksolla Vanhempien akatemiassa. Parisuhteen tila vaikuttaa paljon vanhemmuuteen ja koko perheen hyvinvointiin ja siksi myös parisuhdeohjaus alkoi kiinnostaa. 

Muita kiinnostuksen kohteita ovat kiintymyssuhteisiin ja ylisukupolvisuuteen liittyvät teemat sekä  mielen ja kehon yhteys. Viime vuosien opinnot aivoterveydestä ja tunnetaitojen ohjaamisesta ovat antaneet näihin teemoihin lisää vastauksia ja uusia käytännöllisiä menetelmiä työkalupakkiin.

 

Hanna on koulutukseltaan sosiaalikasvattaja (Valviran vahvistus toimia sosionomin ammatissa) sekä  KM (kasvatuspsykologia). Hän on myös  pätevä Solmuja parisuhteessa® -neuvoja ja saa toukokuussa 2023  valmiiksi parisuhdeohjaajan opinnot. 

 

Parisuhdeohjaus onkin  valikoitunut vähitellen  Hannan tärkeimmäksi palveluksi yksityisasiakkaille. 

 

Työkokemusta on aiemmilta vuosilta kertynyt eniten perhepäivähoidon ohjaamisesta ja varhaiskasvatuksen johtamisesta. Merkittävä työkokemus on myös ensimmäinen työpaikka lastensuojelulaitoksen ohjaajana kuten myös pestit alakoulun ja eskarin opena. Työn ohessa hän on saanut paljon täydennyskoulutusta,  mm. kasvatuskumppanuuskoulutuksen ja  lapset puheeksi -kouluttaja-koulutuksen. 

 

Perhe ja läheiset ovat Hannalle tärkeitä: hän on äiti neljälle -96, -97, -02, ja -05 -syntyneille  nuorille ja puoliso heidän  isälleen. Vapaa-aikana hän mielellään katsoo hyviä elokuvia, lenkkeilee, hiihtää, laulaa ja soittaa pianoa. Huumori on hänen mielestään elämän suola, jota ilman elämä olisi paljon totisempaa ja tylsempää. Kun ikää ja elämänkokemusta on tullut lisää, eivät omat mokatkaan hänen mielestään enää tunnu niin hävettäviltä kuin aiemmin. Tätä samaa armollisuuden, itsemyötätunnon ja suvaitsevuuden sanomaa Hanna haluaa viestittää myös asiakkailleen. 

Johanna Pylkkänen

p. 041 3131 887
johanna@kasvunluotsi.fi

Johannan mielestä hyvä itsetuntemus auttaa lähes kaikissa elämän haasteissa. Hän auttaa ihmisiä ymmärtämään käyttäytymisen taustalla vaikuttavia tunteita ja ajatuksia. Johanna haluaa herättää asiakkaansa huomaamaan toivon ja muutoksen mahdollisuuden. 

 

Johanna opiskelee integratiiviseksi psykoterapeutiksi ja hän on kasvatuspsykologian asiantuntija (KM) , FM, kognitiivinen lyhytterapeutti sekä kirjallisuusterapiaohjaaja.  Lisäksi hänellä on opintoja erityispedagogiikasta, sosiaalipsykologiasta ja lasten ja nuorten mielenterveyden tukemisesta. Työkokemusta Johannalla on yksilöterapiatyöstä, varhaiskasvatuksesta, vanhemmuus- ja kirjallisuusterapiaryhmien ohjaamisesta sekä aikuisten opettamisesta. Johanna on tehnyt vuosien varrella paljon vapaaehtoistyötä esimerkiksi keskusteluavun, lasten ohjauksen, vanhempaintoimikunnan ja asukasyhdistystoiminnan parissa. 

 

Vapaa-aikansa Johanna viettää mieluiten puolisonsa ja  kahden tyttärensä kanssa. Hän tykkää hiihtää, lukea, ulkoilla koiran kanssa, neuloa, valokuvata, käydä avannossa ja hoitaa hevosia.