Solmuja parisuhteessa® -parineuvonta

Solmu-menetelmä on parisuhdekeskus Katajassa kehitetty toimintamalli parisuhteen solmujen avaamiseksi. Tavoitteena on lisätä puolisoiden keskinäistä ymmärrystä ja erityisesti kykyä tarkastella asioita myös toisen näkökannalta. 

Solmuprosessiin kuuluu kahdeksan tapaamiskertaa neuvojan kanssa: 

– Aloitus ja solmun määrittely

– Yhteisen taipaleen tarkastelu

– Omien ja kumppanin tunteiden tunnistaminen

– Kehon viestien kuunteleminen

– Solmutilanteen jäsentäminen

– Toiveet, unelmat ja päämäärät

– Sanoista tekoihin

– Yhteenveto ja palaute

Työskentelyyn kuuluu keskustelua, toiminnallisia harjoituksia ja kotitehtäviä. Osallistujat saavat materiaalin neuvojalta. Neuvojan rooli on auttaa työskentelyä etenemään johdonmukaisesti ja olla ulkopuolinen peili pariskunnan tilanteesta. Lue lisää Parisuhdekeskus Katajan sivuilta tästä.