Kasvun Luotsi

Rekisteriseloste

Rekisterin ylläpitäjä
Kasvun Luotsi Oy
Y-tunnus 3174416-8
Temmitie 6
90800 Oulu

 

Johanna Pylkkänen
0413131887
johanna@kasvunluotsi.fi
Hanna-Leena Suutari
0413131883
hanna@kasvunluotsi.fi

Rekisterin nimi ja peruste

Kasvun Luotsi Oy:n asiakasrekisteri
Rekisterin tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja asiakastietojärjestelmän ylläpitäminen
Kasvun Luotsi Oy:n asiakkaista.
Henkilötietoja (nimi, yhteystiedot, syntymäaika) käsitellään vain rekisterin ylläpitäjän ja asiakkaan
välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja sopimuksen mukaisen toiminnan tarkoitukseen.
Rekisteri on myös palvelusuhteen hoitamista varten ja sinne merkitään asiakkaan kanssa sovitut
palvelut, suunnitelma niiden toteutumiseen ja niiden seuranta.
Tietojen luovutus ja suojaus
Tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne säilytetään salasanasuojatuilla palveluilla.
Asiakkaalla on oikeus pyytää nähtäväksi häntä koskevat asiakas- ja henkilötiedot sekä
tiedustella niiden käyttötarkoitusta.

Tietojen luovutus ja suojaus

Tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne säilytetään salasanasuojatuilla palveluilla.
Asiakkaalla on oikeus pyytää nähtäväksi häntä koskevat asiakas- ja henkilötiedot sekä
tiedustella niiden käyttötarkoitusta.

Tietolähteet

Asiakas ottaa itse yhteyttä yhteydenottolomakkeella, soittamalla tai sähköpostitse. Kasvun Luotsi
Oy:n toimiessa palvelutuottajana kunnallisella sektorilla, tietoja voidaan saada myös tilaajan
taholta, jolloin tilaajalla tulee olla sopimus asiakastietojen luovuttamisesta.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterissä säilytetään asiakkaan yhteystiedot, asiointitarkoitus Kasvun Luotsi Oy:ssa ja
toimintasuunnitelma ko. asiakkaan kanssa. Asiakastietoihin voidaan lisätä asiakkaan ostamaan
palveluun liittyviä lisämerkintöjä etenemisestä, suunnitelman päivittämisestä ja lopulta
asiakassuhteen päättämisestä.
Asiakassuhteen päätyttyä asiakastiedot säilyvät rekisterissä työtilaajan kanssa sovitun
määräajan mukaisesti.