Kognitiivinen lyhytterapia

Kognitiivisessa lyhytterapiassa  tarkastellaan tunteiden ja ajatusten vaikutuksia omaan käyttäytymiseen ja toimintaan sekä arvioidaan muutosprosessin tarvetta asiakkaan elämässä.  Lyhytterapian avulla pyritään muuttamaan ajatuksia ja suhdetta elämän eri haasteisiin hyväksyvämpään suuntaan. Muokkaamalla haitallisia ajatuksia myös tunnekokemus voi muuttua. 

 

Lyhytterapia on aktiivista, kohdennettua ja ajallisesti rajattua. Asiakasta ohjataan itseymmärryksen ja itsehoidon pariin keskustelun ja erilaisten harjoitusten avulla. Itsetuntemus ja ymmärrys ovat merkittäviä tekijöitä hyvinvoinnissa, samoin itsemyötätunto ja hyväksymiseen pyrkivä ajattelu. Kognitiivinen lyhytterapia auttaa aloittamaan tarvitsemasi muutostyöskentelyn.

 

Ota yhteyttä:

Johanna Pylkkänen

p. 041 3131 887
johanna@kasvunluotsi.fi